Śledź nas na:Decyzje w Unii Europejskiej

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej obejmuje trzy etapy: inicjatywę, opinię i decyzję.

 

 

  1. inicjatywę,

  2. opinię,

  3. decyzję. Biorą w nim udział przede wszystkim: Komisja Europejska jako organ inicjujący, oraz Parlament Europejski - zależnie od wyznaczonego traktatem z Maastricht i Traktatem o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej stopnia jego zaangażowania w proces decyzyjny.

 

Wyróżnia się cztery główne procedury podejmowane decyzji:

  1. konsultację,

  2. zgodę,

  3. współpracę,

  4. współdecydowanie.

 

Rada Unii Europejskiej podejmuje ostateczną decyzję jako organ prawodawczy. W przypadku procedury współdecydowania ostateczną decyzję podejmują wspólnie Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski.

 Zobacz także