Śledź nas na:Unia Europejska a obywatel

Unia Europejska jest wspólnotą obywateli Europy, przywiązanych do zasad wolności, demokracji i rządów prawa. W krajach członkowskich Unii wielką wagę przykłada się do ochrony prawa i interesów obywateli.

 

W traktacie o Wspólnocie Europejskiej znalazł się zapis dotyczący obywatelstwa Unii Europejskiej. Zgodnie z nim obywatele państw członkowskich stali się obywatelami Unii Europejskiej.

Każdy obywatel Unii ma m. in. prawo do:

  • swobodnego poruszania się i przebywania na obszarze państw członkowskich,

  • podjęcia pracy w każdym państwie członkowskim,

  • ochrony dyplomatycznej i konsularnej,

  • przedkładania petycji do Parlamentu Europejskiego oraz zwrócenia się ze skargą do Rzecznika Praw Obywatelskich Unii Europejskiej

Każdy Obywatel Unii nie mając obywatelstwa państwa członkowskiego, w którym mieszka, może w nim głosować i kandydować w wyborach samorządowych. Dotyczy to również wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W UE obowiązuje zasada, że wszelkie decyzje powinny być podejmowane jak najbliżej obywateli. Zasada ta, nosząca nazwę sybsydiarności, została zapisana w Traktacie z Maastricht. Subsydiarność oznacza podział zadań i kompetencji między Wspólnotami Europejskimi, państwami członkowskimi oraz ich jednostkami administracyjnymi (np. landami, regionami, departamentami).

UE zajmuje się tylko tymi sprawami, które zdaniem jej państw członkowskich będą rozwiązane lepiej przez współprace narodową.

 Zobacz także