Śledź nas na:Droga Europy do Unii

Istotne daty:

 

1950 - 9 maja francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)

1951 - 18 kwietnia Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy i Włochy podpisały w Paryżu Traktat o powołaniu Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)

1957 - 25 marca w Rzymie sześć krajów Europejskej Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS) powołało Europejską Wspólnotę Gospodarczą - EWG i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EURATOM).

1968 - 1 lipca zaczęła funkcjonować unia celna Wspólnot Europejskich, ze wspólną taryfą celną wobec państw trzecich

1973 - 1 stycznia weszły w życie układy o przystąpieniu do Wspólnot Europejskich trzech nowych państw członkowskich: Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii (podpisane 22 stycznia 1972r.)

1978 - 6 - 7 lipca Rada Europejska na posiedzeniu w Bremie pojęła decyzję o utworzeniu Europejskiego Sytemu Walutowego wraz z Europejską Jednostką Walutową (ECU). System zaczął funkcjonować 1 stycznia 1979r.

1979 - 7 - 10 czerwca odbyły się pierwsze bezpośrednie wybory Parlamentu Europejskiego. Obywatele państw członkowskich wybrali 410 deputowanych.

1981 - 1 stycznia weszła w życie (podpisana 28 maja 1979r.) umowa o przystąpieniu Grecji do Wspólnot Europejskich.

1985 - 12 czerwca podpisano umowy o przystąpieniu Portugalii i Hiszpanii do Wspólnot Europejskich (weszły w życie 1 stycznia 1986r.)

1986 - 16 i 28 lutego podpisano Jednolity Akt Europejski, zmieniający i uzupełniający traktat o utworzeniu EWG i EWWiS i EURATOM- u. Jego najważniejszym postanowieniem była zapowiedź utworzenia Jednolitego Rynku Wewnętrznego do końca 1992r.

1992 - 7 lutego ministrowie spraw zagranicznych i finansów państw członkowskich Wspólnot Europejskich podpisali w Maastricht Traktat o Unii Europejskiej (wszedł w życie 1 listopada 1993r.)

1993 - 1 stycznia weszły w życie postanowienia o utworzeniu Jednolitego Rynku Wewnętrznego

1993 - 21-21 czerwca na szczycie Rady Europejskie w Kopenhadze wyrażono zgodę na przystąpienie w przyszłości do Unii Europejskiej krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski.

1995 - 1 stycznia weszły w życie umowy o przystąpieniu kolejnych państw do Unii Europejskiej: Austrii, Finlandii i Szwecji (podpisane 24 czerwca 1994r.)

1995 - 15-16 grudnia na posiedzeniu Rady Europejskiej w Madrycie potwierdzono zamiar utworzenia w 1999 r. Unii Walutowej.

1996 - 29 marca w Turynie rozpoczęła się Konferencja Międzynarodowa państw członkowskich Unii Europejskiej mająca za zadanie reformę wewnętrzną Unii (przygotowanie do poszerzenia Unii).

1997 - 2 października podpisano Traktat Amsterdamski zawierający uzgodnienia Konferencji Międzynarodowej

1998 - 12 marca w Londynie odbyło się pierwsze spotkanie państw aspirujących do Unii Europejskiej z państwami członkowskimi UE na Konferencji Europejskiej „15 + 11"Zobacz także