Śledź nas na:Prawo Unii Europejskiej - test 4

1. Kto ma inicjatywę uchwałodawczą?

Komisja Europejska

2. Jakim rodzajem funduszu jest fundusz kochezyjny?

Jest funduszem pomocowym.

3. Co się dzieje z uchwałą, jeżeli PE ją odrzuci?

Rada może podjąć uchwałę jednomyślnie.

4. W jakich dziedzinach fundusz kochezyjny udziela wsparcia?

Projekty dotyczące środowiska i sieci transeuropejskich (w zakresie infrastruktury i transportu.

5. Czy za zgodą Komisji można udzielić pomocy publicznej w przypadku klęski żywiołowej?

Za zgodą i bez zgody.

6. Kiedy zostało wprowadzone Euro?

10.01.1999 r. od 01.01.2002 wprowadzono nowe monety w obieg.

7. Opłata równoważna cłu.

Każda opłata pobierana w związku z przekroczeniem granicy.

8. Jaki język obowiązuje w UE?

Język każdego kraju UE.

9. Kto może odwołać Rzecznika Praw Obywatelskich do spraw UE?

TS na wniosek PE, gdy przestał spełniać warunki konieczne do wykonywania obowiązków albo jeżeli jest winien poważnego uchybienia.

10. Fundusze strukturalne:

  • Europejski Fundusz Socjalny;

  • Europejski Fundusz Rozwoju regionalnego;

  • Sekcja Ukierunkowania Europejskiego Funduszu Ukierunkowania i gwarancji rolnictwa;

  • Instrument Finansowy Ukierunkowania Rybołówstwa.

11. Kto podejmuje decyzję o przyłączeniu kraju do UE?

Rada UE po wyrażeniu zgody PE.

12. Co należy do II i III filaru?

Do II filaru należy wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, a do III współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych.

13. Ile trwa prezydencja?

6 miesięcy.

14. Ile lat trwa funkcja PE?

5 lat.

15. Kadencja Rady UE trwa:

Jest organem niekadencyjnym.

16. Ile trwa ochrona patentowa?

20 lat z możliwością przedłużenia o 10 lat.

17. Co to jest Unia Zachodnioeuropejska?

Organizacja międzynarodowa powołana do życia na mocy zmodyfikowanego traktatu brukselskiego w 1948 r.

18. Ile 1 państwo przewodniczy UE. -

6 miesięcy.

19. Kadencja Komisji trwa:

6 lat.

20. W którym z filarów był azyl?

Był w III filarze został przeniesiony do I filaru.

21. Do którego filaru zaliczamy ponadnarodwość?

Do I filaru.Zobacz także